Fragment exclusiv din Imperiul Furtunilor de Sarah J Maas curand la Editura Rao

on

Biblioteca RAO

DE ACEEAŞI AUTOARE:

Seria Tronul de cleştar :

 • Tronul de cleştar
 • Diamantul de la miezul nopții
 • Moştenitoarea focului
 • Regina umbrelor

 

 

Seria Regatul spinilor şi al trandafirilor

 • Regatul spinilor şi al trandafirilor
 • Regatul ceții și al furiei

 

SARAH J. MAAS

Imperiul furtunilor

 

 

Pentru Tamar, campioana mea, zână bună

și cavaler în armură strălucitoare.

Îți mulțumesc pentru că ai crezut în această serie

de la prima pagină.

imperiul furtunilor 3d

 

AMURG

 

 

Tobele din oase răsunară peste povârnișurile crestate ale Munților Negri la asfințitul soarelui. Din deschiderea stâncoasă în care cortul ei de război gemea bătut de un vânt uscat, prințesa Elena Galathynius urmărise toată după-amiaza cum armata temutului lord traversa munții în valuri întunecate. Soarele dispăruse de mult, iar focurile de tabără ale inamicilor licăreau peste munți și văi ca o mantie de stele. Erau atât de multe focuri acolo – în comparație cu partea de vale unde se afla ea. Nu avea nevoie de darul urechilor ei Fae ca să audă rugăciunile tăcute și rostite ale armatei sale de oameni. În ultimele câteva ore, și ea se rugase de câteva ori, cu toate că știa că nu aveau să primească vreun răspuns la rugăciune. Elena nu se gândise niciodată la locul în care ar fi putut să moară – nu se gândise niciodată că ar fi putut să fie atât de departe de stâncile înverzite din Terrasen. Că era posibil ca trupul să nu-i fie ars, ci devorat de bestiile îngrozitorului lord. Că ar fi putut foarte bine să nu existe niciun semn care să spună lumii unde căzuse o prințesă a Terrasenului. Nu avea să existe niciun semn pentru niciunul dintre ei.

– Trebuie să te odihnești, se auzi dintr-odată, în spatele ei, vocea aspră a unui mascul ce străjuia intrarea în cort.

Elena se uită peste umăr, păru-i argintiu și desfăcut agățându-se de numeroşii solzi de piele ai armurii. Privirea întunecată a lui Gavin era îndreptată spre cele două armate care se întindeau, spre fâșia neagră de demarcație pe care nu puteau s-o încalce prea curând. Cu tot discursul său despre odihnă, Gavin nu-și scosese armura când intrase în cortul lor, acum câteva ore. În cele din urmă, cu hărțile în mâini, dar deznădăjduiţi, conducătorii lui de război ieșiseră din cort, cu doar câteva minute mai devreme. Ea le  simțea frica. Disperarea. Pașii lui Gavin abia se auziră pe pământul uscat și pietruit când se apropie de postul ei singuratic de veghe, aproape fără zgomot, mulțumită anilor de hoinărit prin sălbăticia sudului. Elena înfrunta din nou imaginea nenumăratelor focuri inamice.

– Forțele tatălui tău ar mai avea sorți de izbândă, spuse el cu o voce răgușită.

Speranță deșartă. Auzul ei de nemuritoare captase fiecare cuvânt din orele de dezbateri aprinse din cortul aflat în spatele lor.

– Valea aceasta este acum o capcană a morții, spuse Elena.

Însă ea îi condusese aici pe toți. Gavin nu răspunse.

– Nu-ți mai face iluzii, continuă Elena, va fi scăldată în sânge.

Războinicul rămase tăcut. Pentru Gavin, era atât de neobişnuit să fie calm. Niciun licăr al ferocității necontrolate nu strălucea în ochii mari, iar părul castaniu și zburlit îi atârna pe umeri. Ea nu își amintea când vreunul dintre ei făcuse ultima oară baie. Gavin se întoarse spre ea cu acea apreciere sinceră pe care i-o arătase din clipa în care îl întâlnise prima dată în sala tatălui ei, în urmă cu aproape un an. Parcă trecuse o eternitate de atunci. Fusese un timp atât de diferit, o lume atât de diferită – când tărâmurile erau încă pline de cântec și de lumină, când magia nu începuse să pâlpâie în umbrele tot mai mari ale lui Erawan și ale soldaților lui demonici. Ea se întreba câtă vreme avea să mai reziste Orynthul de îndată ce măcelul de aici, din Sud, se va fi încheiat. Se întreba dacă Erawan avea să distrugă mai întâi palatul strălucitor al tatălui ei din vârful muntelui sau să incendieze biblioteca regală – să ardă sufletul și conştiinţa unei epoci. Iar apoi să-i ardă oamenii.

– Soarele o să răsară abia peste câteva ore, spuse Gavin mişcându-şi gâtul. Ai suficient timp să încerci să fugi.

– Ne-ar sfâșia în bucăți înainte ca noi să eliberăm trecătorile…

– Nu „noi“. Tu. Lumina focului aruncă pe fața lui bronzată un licăr de ușurare. Tu singură.

– Nu-mi voi abandona oamenii. Degetele ei le atinseră pe ale lui. Şi nici pe tine.

Gavin nu se clinti.

– Nu ai cum să eviţi ziua de mâine. Şi nici vărsarea de sânge. Ai auzit ce a spus mesagerul – știu că ai auzit. E un adevărat măcel în Anielle. Aliații noștri din Nord au dispărut. Armata tatălui tău este prea mult în urma noastră. O să murim toţi înainte să răsară soarele.

– Oricum, într-o bună zi o să murim toţi.

– Nu. Gavin îi strânse mâna. Eu am să mor. Oamenii de acolo – şi ei or să moară. În luptă sau de bătrâneţe. Dar tu… Se uită la urechile ei delicate și ascuțite, moștenite de la tatăl său. Ai putea trăi secole. Milenii. Nu renunța la asta pentru o luptă pierdută.

– Prefer să mor mâine decât să trăiesc o mie de ani ca o laşă.

Gavin fixă din nou valea cu privirea. Se uită la oamenii lui, ultima linie de apărare împotriva hoardei lui Erawan.

– Treci în spatele liniilor tatălui tău, spuse el tăios, și continuă lupta de acolo!

Ea înghiți în sec.

– Nu ar avea niciun rost.

Întorcând încet capul, Gavin se uită la ea. Și, după toate aceste luni, după tot acest timp, ea mărturisi:

– Puterea tatălui meu slăbește. De câteva decenii se apropie de moarte. Cu fiecare zi, lumina Malei se stinge în el. Nu poate să-i facă față lui Erawan și să câștige. Ultimele cuvinte ale tatălui ei, înainte de a o trimite în această încercare sortită cu luni în urmă, fuseseră: „Soarele meu apune, Elena. Trebuie să găsești o cale să te asiguri că al tău nu va înceta să răsară.“

Gavin se albi la faţă.

– Ai ales să-mi spui asta acum?

– Am ales să-ți spun acum, Gavin, deoarece nici pentru mine nu mai există nicio speranță – fie că fug în seara asta, fie că voi lupta mâine. Continentul o să cadă.

Gavin se mișcă spre zecile de corturi de pe afloriment. Spre prietenii lui. Prietenii ei.

– Niciunul dintre noi nu are cum să evite ziua de mâine, spuse el.

Și felul în care rosti cuvintele, cu vocea spartă, şi strălucirea din ochii lui o făcură să îl mai ia o dată de mână. Niciodată – nici măcar o dată în toate aventurile lor, în toate ororile pe care le înduraseră împreună – nu îl văzuse plângând.

– Erawan o să câştige și o să conducă ținutul ăsta, ca pe toate celelalte, pentru totdeauna, șopti Gavin.

Soldații se agitau în tabăra de dedesubt. Bărbați și femei șoptind, înjurând, plângând. Elena identifică sursa groazei lor – tocmai din cealaltă parte a văii. Rând pe rând, ca și când o uriașă mână întunecată le-ar fi măturat, focurile taberei stăpânului groazei se stinseră. Tobele de oase bătură mai tare. În sfârșit, sosise şi el. Erawan însuși venise să supravegheze ultima înfruntare a armatei lui Gavin.

– Nu vor aștepta răsăritul, spuse Gavin, întinzând o mână tremurândă spre teaca în care sabia Damaris îi stătea la şold. Însă Elena îl prinse de braț, mușchii lui tari fiind ca granitul sub armura din piele. Erawan sosise. Poate că zeii erau îndurători încă. Poate că sufletul înflăcărat al mamei ei îi convinsese. Se uită cu atenţie la chipul sălbatic și dur al lui Gavin – la chipul pe care ajunsese să-l prețuiască mai mult decât pe oricare altul – şi spuse:

– Nu o să câştigăm lupta asta şi nici războiul ăsta. Corpul îi tremura abţinându-se să se ducă la generalii lui, dar o respectă, ascultând-o. Amândoi învăţaseră să se respecte, chiar dacă nu le fusese deloc uşor. Elena își ridică degetele de la mâna liberă în spaţiul dintre ei. Magia brută din venele sale dansa acum, transformându-se din foc în apă, în lujeri răsuciţi de gheață sfârâitoare. Nu un abis ca al tatălui ei, ci o magie schimbătoare și vioaie. Oferită în dar de mama ei.

– Nu o să câştigăm războiul ăsta, repetă Elena, chipul lui Gavin strălucind în lumina puterii ei brute. Dar putem să-i amânăm deznodământul pentru un timp. Pot să traversez valea într-o oră sau două. Ea își strânse degetele în pumn și îşi opri magia. Gavin se încruntă.

– Elena, este o nebunie! E sinucidere! Locotenenții lui or să te prindă înainte să apuci să te strecori printre linii.

– Exact. Or să mă ducă direct la el, acum că a venit. Or să mă considere un prizonier de valoare – nu asasina lui.

– Nu. Un ordin și o rugăminte.

– Ucide-l pe Erawan şi bestiile lui or să intre în panică! Suficient de mult timp pentru ca forțele tatălui meu să sosească, să se unească rapid cu ce mai rămâne din ale noastre și să zdrobească legiunile  inamice.

– Spui „ucide-l pe Erawan“ ca și când ar fi o sarcină ușoară. Este un rege Valg, Elena! Chiar dacă te duc la el, o să te subjuge voinței lui înainte să poți face vreo mișcare. Inima îi bătu mai puternic, dar spuse forțat cuvintele.

– De aia… Nu-şi putea stăpâni tremurul buzelor. De aia am nevoie  să vii cu mine în loc să lupți cu oamenii tăi. Gavin o fixă cu privirea.

– Deoarece am nevoie… Lacrimile i se prelingeau pe obraji. Am nevoie să-i distragi. Trebuie să tragi de timp ca să trec de apărarea interioară. Tot aşa cum prin lupta de a doua zi aveau să câștige timp. Pentru că Erawan s-ar fi îndreptat mai întâi spre Gavin. Spre războinicul care fusese un bastion împotriva  forțelor Stăpânului Întunericului atât de mult timp, care se luptase cu el când nimeni altcineva nu ar fi făcut-o… Ura lui Erawan pentru prințul uman rivaliza doar cu cea pentru tatăl ei. Gavin o studie îndelung, apoi întinse mâna ca să-i șteargă lacrimile.

– Nu poate fi ucis, Elena! Ai auzit ce a șoptit oracolul tatălui tău.

Ea dădu aprobator din cap.

– Știu.

– Și chiar dacă am reuși să-l stăpânim – să-l prindem… Gavin se gândi la cuvintele ei. Știi doar că nu facem altceva decât să îndreptăm războiul spre altcineva – spre oricine va conduce ținuturile astea.

– Războiul ăsta, spuse ea încet, este doar a doua mutare dintr-un joc jucat încă din vremurile antice, de dincolo de mare.

– Îl amânăm pentru ca altcineva să-l moștenească, dacă o să fie eliberat. Iar asta nu o să îi salveze pe soldații de acolo de la măcelul de mâine.

– Dacă nu acționăm, nu o să aibă cine să moștenească războiul ăsta, spuse Elena. Îndoiala juca în privirea lui Gavin. Chiar și acum, insistă ea, magia noastră scade, zeii noștri ne abandonează. Fug de noi. Nu avem aliați Fae în afară de cei din armata tatălui meu. Iar puterea lor, ca și a lui, scade. Totuşi, poate că, atunci când se va face a treia mișcare… poate că jucătorii din jocul nostru neterminat vor fi diferiți. Poate că o să fie un viitor în care Spiridușii și oamenii or să lupte împreună, unindu-şi forţele. Poate că or să găsească o cale să pună capăt războiului. Aşadar, o să pierdem bătălia asta, Gavin, spuse ea. Prietenii noștri or să moară pe câmpul de luptă, iar noi o să recurgem la o diversiune ca să-l prindem pe Erawan, aşa încât Erilea să poată avea un viitor. El strânse din buze, cu ochi mari, ca de safir.

– Nu trebuie să știe nimeni, spuse ea, cu vocea spartă. Chiar dacă reușim, nimeni nu trebuie să știe ce facem.

Îndoiala îi brăzda riduri adânci pe chip. Ea îl apucă mai strâns de mână.

– Nimeni, Gavin!

Agonia îi traversă faţa, însă el dădu aprobator din cap. Ținându-se de mână, scrutară întunericul ce învăluia munții, tobele din oase ale stăpânului groazei auzindu-se ca nişte ciocane care băteau fierul. Prea curând, sunetele tobelor aveau să fie acoperite de țipetele soldaților muribunzi. Mult prea curând, valea avea să fie traversată de râuri de sânge.

– Dacă facem asta, trebuie să plecăm acum, spuse Gavin şi îşi îndreptă din nou atenţia spre corturile din apropiere. Fără să ne luăm rămas-bun. Fără alte cuvinte. Mâine am să-i ordon lui Holdren să conducă. El o să ştie ce să le spună celorlalți. Ea dădu din cap, iar gestul fu o confirmare suficientă. Gavin nu o mai ţinu de mână şi se îndreptă spre cel mai apropiat cort de al lor, spre locul unde, probabil, dragul lui prieten și cel mai loial războinic profita de ultimele sale ore cu noua soție. Elena își întoarse privirea în altă parte, înainte ca Gavin să-și așeze pe umeri armura grea, trecând prin clapele grele. Se uită peste focuri, dincolo de vale, spre întunericul coborât în partea cealaltă. Ar fi putut să jure că şi el se uita la ea, că auzea miile de pietre de tocilă în timp ce bestiile stăpânului groazei își ascuțeau ghearele unse cu otravă. Își ridică privirea spre cerul pătat de fum, fuioarele despărțindu-se pentru o clipă, ca să dezvăluie o noapte înstelată. Stăpânul Nordului licări spre ea. Poate ultimul dar al Malei pentru ținuturile acestea – cel puţin, în era asta. Poate o mulțumire pentru Elena și un fel de rămas-bun. Deoarece, pentru Terrasen, pentru Erilea, Elena ar fi pătruns în întunericul etern ce se furişa peste vale ca să obțină o șansă pentru toţi. Pe un fuior de fum care se ridica din vale, Elena trimise o ultimă rugă, pentru ca urmașii nenăscuți ai nopții, moștenitorii poverii care aveau să condamne sau să salveze Erilea, să o ierte pentru ce urma să facă.

3 Comments Add yours

 1. Abia asteeeept cartea asta 😡 O adooor pe Sarah 😀
  Mersi

  Liked by 2 people

 2. aly_29us@yahoo.com says:

  Iubesc seria asta!! Si cand ma gandesc ca era cat pe ce sa nu cumpar primul volum… Dar am zis sa ii dau o sansa 😁.

  Liked by 1 person

 3. bookssquad says:

  Sună aşa de bine! Probabil o sa citesc şi eu seria… cândva! (Am aşa multe cărți de citit)

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.